NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP 72KW 1HP HASAKA HS-72 Trả góp 0%
51.975.000 đ 23.999.000 đ --116%
NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP 60KW 1HP HASAKA HS-60 Trả góp 0%
48.825.000 đ 52.500.000 đ -7%
NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP 48KW 1HP HASAKA HS-48 Trả góp 0%
46.725.000 đ 48.500.000 đ -4%
NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP 36KW 1HP HASAKA HS-36 Trả góp 0%
37.275.000 đ 39.500.000 đ -6%
NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP  HT 9KW Trả góp 0%
11.000.000 đ 11.000.000 đ -0%
NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP 24KW 1HP HASAKA HS-24 Trả góp 0%
29.925.000 đ 32.400.000 đ -8%
NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP 18KW 1HP HASAKA HS-18 Trả góp 0%
21.525.000 đ 23.500.000 đ -9%
NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP 12KW 1HP HASAKA Trả góp 0%
18.375.000 đ 15.900.000 đ --15%
Nồi hơi, bàn hút MTD Trả góp 0%
Liên hệ
Bàn hút có gối cộng nghiệp Trả góp 0%
5.500.000 đ