MÁY VẮT SỔ CŨ JUKI 6700DA Trả góp 0%
9.000.000 đ 10.000.000 đ -10%
8.500.000 đ 9.000.000 đ -6%
MÁY VẮT SỔ CŨ JUKI 6700 Trả góp 0%
9.500.000 đ 11.000.000 đ -14%
10.000.000 đ 11.500.000 đ -14%
MÁY VẮT SỔ JUKI CŨ NHẬT BẢN 2500 Trả góp 0%
6.700.000 đ 7.200.000 đ -7%
MÁY VẮT SỔ ĐIỆN TỬ 2 KIM 4 CHỈ JUKI 6814S Trả góp 0%
23.000.000 đ 24.999.000 đ -8%
MÁY VẮT SỔ ĐIỆN TỬ 2 KIM 5 CHỈ JUKI 6814S Trả góp 0%
25.000.000 đ 26.800.000 đ -7%
MÁY VẮT SỔ 2 KIM 4 CHỈ JUKI 2400 Trả góp 0%
6.500.000 đ 7.600.000 đ -15%
16.500.000 đ 17.200.000 đ -5%
MÁY VẮT SỔ JUKI  2 KIM 4 CHỈ 6800 Trả góp 0%
16.500.000 đ 17.500.000 đ -6%