MÁY MAY 1 KIM CƠ Ổ LƠN SUNNSTAR 250B Trả góp 0%
4.900.000 đ 5.000.000 đ -2%
MÁY MAY 1 KIM LIỀN TRỤC JUKI DDL-8300N Trả góp 0%
5.000.000 đ 5.500.000 đ -10%
Máy May 1 Kim Cơ Cũ Juki DDL-8700 Trả góp 0%
4.000.000 đ
Máy May 1 Kim Liền Trục Cũ Juki DDL-5550, 5570 Trả góp 0%
4.500.000 đ 4.800.000 đ -7%
Máy May 1 Kim Cơ Juki DDL-5550, 5570 Trả góp 0%
2.500.000 đ
Máy May 1 Kim Cơ Cũ Siruba L-818F-M1 Trả góp 0%
2.500.000 đ 3.000.000 đ -17%